25.08.2010 19:55

Bruce Wienke NAUI

 

Bruce Wienke -
Tvůrce dekompresního modelu RGBM Bruce R. Wienke - Master Instructor NAUI -dlouhodobě spolupracujicí s NASA. Bruce je tvůrcem modelu RGBM, které mimo jiné použivá i SUUNTO, Mares jako součást svých dekompresních postupů. Jde o BUBLINOVÝ DEKOMPRESNÍ MODEL S REDUKOVANÝM GRADIENTEM, ALGORITMUS, PODSTATA, OMEZUJÍCÍ FAKTORY A VAZBY NA NULOVÉ ČASY A KRITICKÉ PARCIÁLNÍ TLAKY. Bruce Wienke je Programovým Manažerem technologické / simulační a výpočetní kanceláře pro nukleární zbraně (Program Manager in the Nuclear Weapons Technology/Simulation And Computing Office) v Los Alamos National Laboratory (LANL), se zájmem o počítačové zpracování dekomprese a dekompresní modely, přenos plynu, a fázovou mechaniku. Je autorem Fyziky, Fyziologie a Dekompresní teorie pro technické a profesionální potápěče, Potápění ve vysokých nadmořských výškách, Základní potápěčské fyziky a aplikací, Potápění nad úrovní moře, Základní teorie dekomprese a aplikací, a okolo 200 článků ve vědeckých časopisech. Místa, na kterých se potápěl, čítají Karibskou oblast, Jižní Pacifik, Asii, ostrovy a pobřeží USA, Havaj a Arktickou a Antarktickou oblast, za účelem technických, vědeckých, vojenských ale i rekreačních činností. V rámci LANL působí ve strategickém týmu pro případ nukleární nouzové situace (NEST), ve výcviku se speciálními operačními jednotkami, nad i pod vodou.Vede Southwest Enterprices, poradenskou společnost pro počítačový výzkum a aplikace v širokém okruhu aplikované vědy a simulací.
Je trenérem instruktorů při National Association Of Underwater Instructors (NAUI), slouží v radě Direktorů (místopředseda pro technické potápění, člen technické a dekompresní kontrolní rady). také spolupracuje a je Master Instruktorem u PADI s různými funkcemi (Instruktor kontrolního výboru), je Institute Direktorem u YMCA a je také Trenérem instruktorů u Scuba Diving International/Technical Diving International (SDI/TDI).
Wienke, zakladatel potápěčského obchodu v Santa Fe, v současnosti spolupracuje s DAN na aplikacích vysoce výkonného počítačového zpracování a komunikace v potápění a je regionálním datovým koordinátorem projektu bezpečného potápění. Suunto, Abysmal Diving, Scubapro a Atomic ho zaměstnávají jako konzultanta pro počítačové algoritmy. Je tvůrcem Reduced Gradient Bubble Model (RGBM) dekompresního modelu a pojetí stupňovitých výstupů potápěčů z hlediska dvojí fáze s širokou škálou potápěčských aplikací (výškové, bezdekompresní, dekompresní, několikadenní, opakované, více úrovňové potápění, potápění s plynovými směsmi a saturační potápění).
Suunto VYPER, potápěčský počítač využívá RGBM modelu pro stupňovité režimy, zvláště pro rekreační potápění (včetně nitroxu). ABBYS, komerční softwarový produkt, obsahuje některé z RGBM dynamických potápěčských algoritmů, jím vyvinutých pro Internetovské uživatele a technické potápěče. Wienke je také přidruženým editorem mezinárodního časopisu: International Journal Of Aquatic Research And Education, a je zakládajícím přispívajícím editorem Sources, výcvikové publikace NAUI.
Wienke obdržel titul BS pro fyziku a matematiku od Severozápední Michigenské Univerzity, titul MS pro jadernou fyziku od Marquette Univerzity, a titul PhD z částicové fyziky od Severozápadní Univerzity. Je členem Společnosti pro podvodní a hyperbarickou medicínu, Americké fyzikální společnosti, Společnosti pro průmyslovou a aplikovanou matematiku a Americké akademie podvodních věd.
zdroj divers-direct.cz
 

—————

Zpět